Vzdělání v Dánsku

V čem se dánský systém studia liší od toho českého?

  • Studium je velmi flexibilní, studenti mohou kombinovat studijní obory a programy podle svých potřeb
  • Důraz je kladen na schopnost sebeprezentace, na obhajobu vlastního názoru a praktické využití teoretických znalostí
  • Velká nabídka odborného vzdělávání s dobrou návazností na univerzitní programy
  • Vzdělávací systém je založený na rozvíjení kritického a praktického myšlení prostřednictvím řešení úloh z reálneho života
  • Velký důraz je kladen na skupinovou práci
  • Studenti oslovují zpravidla svého profesora křestním jménem
Studium v Dánsku, Univerzity v Dánsku, Práce v Dánsku 4.9/5 10
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.