Praktické informace ke studiu v Dánsku

Po příchodu do Dánska
si budeš muset zařídit pár formalit

1

Povolení pobytu

2

CPR číslo

3

Zdravotní pojištění

4

NemKonto

Povolení pobytu

Jako občané EU samozřejmě při cestě do Dánska nepotřebujeme žádná víza, ani speciální povolení. Jediné, co si potřebuješ udělat v případě, že chceš pobývat v Dánském království déle než 3 měsíce, je zaregistrovat se k dlouhodobému pobytu v Dánsku na příslušném úřadě.

K žádosti je třeba doložit:

  • potvrzení o přijetí ke studiu na dánské škole, anebo platná pracovní smlouva v případě, že důvodem vycestování do Dánska je práce
  • cestovní doklad (pas anebo občanský průkaz)
  • Evropskou kartu zdravotního pojištění od české zdravotní pojišťovny
  • 2x vyplněnou žádost o povolení k pobytu
  • 2x fotografii pasového formátu

CPR číslo (CPR personnummer)

je národní identifikační číslo, které je udělováno při registraci do centrálního registračního systému, kde jsou vedeny všechny osoby dlouhodobě žijící v Dánsku. Jedná se o 10místné číslo, které je ve formátu DDMMRRSSSS. DDMMRR vyjadřuje datum narození (den, měsíc, rok) a SSSS je sekvenční číslo, z něhož poslední číslo určuje pohlaví dané osoby (liché číslo muž, sudé číslo žena).

CPR číslo slouží především k osobní identifikaci, ale neobejdeš se bez něj při zařizování běžných úkonů pro Tvůj život v Dánsku. Bez CPR čísla totiž v Dánsku nezískáš zdravotní pojištění ani si nezaložíš bankovní účet. CPR číslo se využívá také v souvislosti s vyplácením mezd, prodejem nemovitostí apod.

K žádosti je třeba doložit:

  • vyplněnou žádost
  • potvrzení o povolení k pobytu
  • ubytovací smlouvu
  • pas
  • oddací list (pokud jsi vdaná/ženatý)

Zdravotní pojištění

Společně se CPR číslem vydává Národní registrační systém Dánska i národní kartu zdravotního pojištění (sygesikringsbevis), tzv. žlutou kartu. Žlutá karta umožňuje přístup k bezplatné pohotovostní a zdravotní péči (kromě ošetření u zubaře). Právě touto kartou se budeš muset prokázat při každé návštěvě u lékaře nebo v nemocnici. Na kartě je uvedeno Tvé jméno, adresa, CPR číslo a kontaktní údaje na lékaře. Toho si vybíráš z obce (kommune), ve které v Dánsku žiješ.

Kontaktní údaje tvého dánského lékaře jsou důležité v případě, že ho potřebuješ kontaktovat, ať už osobně nebo telefonicky. Žlutá karta ti bude zaslána poštou přibližně po 68 týdnech od získání CPR čísla. Kromě funkce zdravotního průkazu a průkazu totožnosti Ti žlutá karta se CPR číslem umožní zdarma navštěvovat kurzy dánštiny pro cizince, vstup do knihoven, získat různé slevy a mnoho dalších výhod.

NemKonto

NemKonto Easy Account je veřejný platební systém umožňující institucím platební styk s Tebou, jako např. vracení daní, platby z veřejných institucí apod. V podstatě jde o běžný bankovní účet, který si označíš jako NemKonto Easy Account. Všichni občané a firmy v Dánsku musí mít NemKonto Easy Account. Pokud chceš v Dánsku pracovat, je téměř nezbytné založit si tento bankovní účet. Veškeré informace ohledně zřízení NemKonto Easy Account Ti poskytne Tvoje banka. Bankovní účet si můžete založit také v dánské bance. Po otevření Tvého osobního účtu pak tento účet označíš jako svůj NemKonto Easy Account.

Studium v Dánsku, Univerzity v Dánsku, Práce v Dánsku 4.9/5 10
Tato webová stránka zpracovává osobní údaje návštěvníků pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Stiskem tlačítka „souhlasím“ tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pomocí souborů cookies a technologie Google Analytics. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím souborů cookies nejdete zde. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů návštěvníků prostřednictvím technologie Google Analytics nejdete zde.